Regulamin korzystania z kompleksu boisk w Rutce-Tartak

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W załączeniu zarządzenie w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w RutceTartak.

Dokumenty do pobrania: