Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak na rok szkolny 2021/2022

Przyjmowanie dzieci do do klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2021/2022  odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

Sieć publicznych  szkół podstawowych funkcjonujących  terenie Gminy Rutka-Tartak i, prowadzonych przez Gminę Rutka-Tartak

Lp. Nazwa Siedziba
1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Rutce-Tartak.
Rutka-Tartak, ul. Szkolna 12

16-406 Rutka-Tartak

 

 

Dokumenty do pobrania:

  • pdf Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 26 stycznia 2021 roku
    Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2021/2022 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
    Wielkość pliku: 1 MB Pobrania: 352