Remont dróg gminnych w Uroczysku Jałowo gmina Rutka-Tartak

W dniu 5 września 2018 r. odbyło się odebranie robót wykonanych w ramach zadania:

„Remont dróg gminnych w Uroczysku Jałowo gmina Rutka-Tartak”

Odc. I. Wierzbiszki – Lebiedzizna o dł. 1,5 km, dz. geod. nr 502 i część dz. 503;

Odc. II. Lebiedzizna – Wygorzel o dł. 2,93 km, część dz. geod. nr 503 i dz. nr 505;

Odc. III. Lebiedzizna – Prudel o długości 1,46 km, dz. geod. nr 504, obręb Jałowo.

 

Inwestycja została współfinansowana ze środków Gminy Rutka-Tartak oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki. Realizację inwestycji przeprowadziła firma Usługi Leśne Andrzej Kutyło. Remont przyczynił się do poprawy jakości prawie 6 km dróg gminnych przecinających tereny Nadleśnictwa Suwałki.