Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Gmina Rutka-Tartak informuje, że Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak otrzymała pieniądze na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Wojewoda Podlaski przyznał na ten cel 14 000 zł dotacji, a Gmina Rutka-Tartak wniosła wkład własny w wysokości 3 500 zł.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” do dwóch sal lekcyjnych zostaną zakupione interaktywne monitory dotykowe, które będą wykorzystane w procesie dydaktycznym. Te nowoczesne pomoce dydaktyczne wpłyną na podniesienie kompetencji  cyfrowych uczniów i nauczycieli,  w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się oraz na rozwój postaw kreatywności i przedsiębiorczości.