Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Dnia 19.09.2018 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.  

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW) w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz w sekcji Dokumenty do pobrania

Informujemy, że WFOŚiGW w Białymstoku prowadzi cykl spotkań z mieszkańcami każdej gminy, na których pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu oraz procedurę składania wniosków. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyznaczonego terminu spotkania dla mieszkańców gminy Rutka-Tartak. Termin i miejsce spotkania zostaną opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w momencie gdy zostanie on ustalony przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Dokumenty do pobrania: