Informacja na temat protokołów suszowych

W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do pracowników Urzędu Gminy informujemy, że wszystkie protokoły z szacowania szkód z powodu suszy zostały wysłane do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ostatnie dokumenty zostały wysłane w dniu 30 sierpnia 2018 r. W chwili obecnej protokoły są zatwierdzane przez Wojewodę Podlaskiego i odsyłane na adresy domowe rolników.

Protokoły były wysyłane od 2 sierpnia 2018 do 30 sierpnia 2018 w następujących zestawieniach:

 1. 2 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  6 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokoły o numerach 1/2018 do 7/2018 wieś Baranowo
  2. Protokoły o numerach 8/2018 do 12/2018, od 14/2018 do 21/2018 wieś Bondziszki
  3. Protokoły o numerach 22/2018 do 26/2018 wieś Smolnica,
  4. Protokoły o numerach 27/2018 do 28/2018 i 30/2018 wieś Smolniki
  5. Protokoły o numerach 33/2018 do 34/2018 i od numeru 36/2018 do numeru 40/2018 wieś Trzcianka,
  6. Protokoły o numerach 41/2018 do numeru 46/2018 wieś Wierzbiszki
  7. Protokoły o numerach 81/2018 do 86/2018 wieś Folusz
  8. Protokoły o numerach 87/201 do 90/2018 wieś Ignatowizna
  9. Protokoły o numerach 75/2018, 76/2018, 78/2018 i 80/2018 wieś Michałówka
  10. Protokoły o numerach 92/2018 do 100/2018, 102/2018, 103/2018, 105/2018 wieś Jasionowo
  11. Protokoły o numerach 47/2018 do 64/2018 i nr 66/2018 wieś Kupowo
  12. Protokoły o numerach 68/2018 do 73/2018 wieś Lizdejki
 2. 6 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  9 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokół o numerze 35/2018 wieś Trzcianka
  2. Protokoły o numerach 120/2018 do129/2018 wieś Poszeszupie
  3. Protokoły o numerach 130/2018, 133/2018, 137/2018, 139/2018 wieś Poszeszupie-Folwark
 3. 7 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 10 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokoły o numerach 112/2018, 113/2018, 115/2018, 116/2018, 117/2018, 119/2018, Wieś Ejszeryszki
  2. Protokół o numerze 136/2018 Wieś Folusz
  3. Protokół zbiorczy nr 268A/2018 (składający się z protokołów cząstkowych nr 83/2018 gm. Suwałki i nr 268/2018 gm. Rutka-Tartak)
 4. 9 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokoły o numerach 108/2018, 109/2018, 110/2018, 118/2018 wieś Ejszeryszki
  2. Protokół o numerze 138/2018 wieś Poszeszupie-Folwark
  3. Protokoły o numerach 140/2018 do 145/2018 oraz 147/2018 do 151/2018 wieś Polimonie
  4. Protokoły o numerach 152/2018 do 158/2018 od nr 16/2018 do 163/2018 oraz od nr 165/2018 do nr 167/2018 wieś Postawele
 5. 9 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokoły o numerach 169/2018 do nr 172/2018 oraz od nr 174/2018 do nr 179/2018 wieś Sikorowizna
  2. Protokoły o numerach 217/2018 do nr 219/2018 wieś Kadaryszki
  3. Protokoły o numerach 241/2018 do nr 247/2018 oraz od nr 249/2018 do nr 250/2018 wieś Krejwiany
  4. Protokoły o numerach 319/2018 do nr 326/2018 oraz od nr 328/2018 do nr 329/2018 wieś Kleszczówek
 6. 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokoły o numerach 221/2018 i 333/2018 wieś Kadaryszki
  2. Protokoły o numerach 288/2018 do nr 293/2018, od nr 295/2018 do nr 297/2018, od nr 299A/2018 do nr 305/2018, od nr 308/2018 do nr 311/2018, od nr 313/2018 do nr 317/2018, nr 334/2018 wieś Jałowo,
  3. Protokół o numerze 332/2018 wieś Baranowo
  4. Protokół o numerze 335/2018 wieś Smolniki
  5. Protokoły o numerach 267/2018, od nr 269/2018 do nr 272/2018, od nr 274/2018 do nr 275A/2018, nr 277/2018 oraz nr 287/2018 wieś Pobondzie
  6. Protokoły o numerach 205/2018 do nr 216/2018, nr 331/2018 i 337/2018 wieś Rutka-Tartak
  7. Protokoły o numerach 208/2018 i 202/2018 wieś Trzcianka
  8. Protokół o numerze 173/2018 wieś Sikorowizna
  9. Protokoły o numerach 79A/2018 i 77A/2018 wieś Michałówka
  10. Protokół o numerze 65A/2018 wieś Kupowo
  11. Protokół o numerze  204/2018 wieś Kadaryszki
  12. Protokół o numerze  159/2018 wieś Postawele
 7. 16 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 20 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokół o numerze 168A/2018 wieś Sikorowizna
  2. Protokoły o numerach 182/2018, 183/2018, 185/2018, 188/2018, 191/2018, 192/2018, 193/2018, 194/2018, 195/2018, 197/2018, 199/2018 wieś Rowele
  3. Protokoły o numerach 222/2018 do nr 223/2018, 224A/2018 do nr 235/2018 i od nr 237/2018 do 240/2018 wieś Potopy,
  4. Protokoły o numerach 252/2018 do nr 256/2018, 258/2018, od nr 260/2018 do nr 263/2018 i nr 266/2018 wieś Olszanka
 8. 20 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 21 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokół o numerze 65A/2018 wieś Kupowo
  2. Protokół o numerze 330A/2018 wieś Olszanka
  3. Protokół o numerze 336/2018 i 303A/2018 wieś Jałowo
 9. 24 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 27 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokoły o numerach 264A/2018 i 251A/2018 wieś Olszanka
  2. Protokół o numerze  111A/2018 wieś Ejszeryszki
  3. Protokół o numerze 19A/2018 wieś Bondziszki
  4. Protokół o numerze 189A/2018 Wieś Rowele
 10. 28 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 30 sierpnia 2018 r.):
  1. Protokół o numerze 109A/2018 wieś Ejszeryszki
  2. Protokół o numerze 220A/2018 wieś Kadaryszki
  3. Protokół o numerze  187A/2018 wieś Rowele
 11. 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3 września 2018 r.):
  1. Protokół o numerze 107A/2018, wieś Ejszeryszki
  2. Protokół o numerze 31A/2018 wieś Smolniki
  3. Protokoły o numerach 190A/2018, 198A/2018, 203A/2018 wieś Rowele
  4. Protokół o numerze 257A/2018 wieś Olszanka
  5. Protokół o numerze 241A/2018 wieś Krejwiany
  6. Protokół o numerze 338/2018 wieś Pobondzie
  7. Protokół o numerze 18A/2018 wieś Bondziszki