Społeczne badania ankietowe 2020 r.

Statystyka publiczna od lat realizuje społeczne badania ankietowe. Na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania przeprowadzane są w wylosowanych gospodarstwach domowych.

Szczegóły badań prowadzonych w 2020 r. w plakacie do pobrania w części Dokumenty do pobrania.

Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej  Głównego Urzędu Statystycznego

Dokumenty do pobrania: