Spotkanie informacyjne – dofinansowanie projektów grantowych

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków na dofinansowanie projektów grantowych zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków grantowych w dwóch obszarach: mała infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna oraz wsparcie sektora organizacji pozarządowych. Na każdy z tych obszarów przeznaczone jest 250 000,00 zł. Maksymalna wartość jednej operacji w ramach projektu grantowego to 50 000,00 zł przy dofinansowaniu do 95%.

 Na spotkaniu omawiane będą:

  • podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
  • kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,
  • tryb oceny i wyboru projektów,
  • sposób przygotowania i składania fiszek oraz wniosków,
  • podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

 Spotkania odbędą się :

Suwałki 17.10.2018 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Sejny 19.10.2018 – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny

Początek spotkania – godz. 10:00