Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania – nabory wniosków

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

NABÓR nr I/EFRROW/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-naboru-wnioskow-iefrrow2019-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html

 

oraz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Likwidujemy bariery z EFRR na operacje z zakresu:

 Typ operacji 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

NABÓR nr I/EFRR/2019

http://www.su-se.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-iefrr2019-dzialanie-8-infrastruktura-spoleczna.html

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: I.2.4 Ekologiczna Suwalszczyzna na operacje z zakresu:

 Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

NABÓR nr II/EFRR/2019

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-naboru-wnioskow-ivefrr2019-dzialanie-ochrona-bioroznorodnosci-i-klimatu.html

 

Przedsięwzięcie I.1.6 – Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9  – Rewitalizacja małej skali  

NABÓR nr III/EFRR/2019

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiiefrr2019-typ-9-rewitalizacja-malej-skali.html

 

Przedsięwzięcie 1.1.3  Likwidujemy bariery z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu:

 Typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

NABÓR nr  I/EFS/2019

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefs2019-rodziny.html

 

 

Termin składania wniosków: od 18.03.2019 od godz. 8.00 – do 05.04.2019 do godz. 15.30.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.