Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz nabór wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach informuje o możliwości uczestnictwa w szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz o naborze wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Więcej informacji w załączeniu poniżej.

Dokumenty do pobrania: