Trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Wójt Gminy Rutka-Tartak ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rutka-Tartak zlokalizowanej w miejscowości Pobondzie. Więcej informacji na ten temat w załączeniu.

Dokumenty do pobrania: