Usuwanie folii rolniczych

Wójt Gminy Rutka – Tartak  zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wniosek o dofinansowanie usuwania  folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Uzyskane na podstawie złożonych deklaracji dane pozwolą na określenie zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. W przypadku otrzymania dotacji, zostaną określone szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz zasady dostarczania  przez rolników folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Dodatkowe informacje pod nr. 531 080 111

Deklaracje należy złożyć do 9 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak  pokój nr 4. 

Dokumenty do pobrania: