Uwaga Rolnicy, wprowadzono zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r.

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje, iż podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak, w pokoju nr 4, w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody, czyli nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – rolnik musi samodzielnie złożyć wniosek także w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek jedynie w aplikacji w tym przypadku wartość szkód zostanie oszacowana jedynie przez aplikację.
Do wniosku należy dołączyć:
– kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w danym roku,
– kserokopię polisy ubezpieczeniowej.
– oświadczenie producenta rolnego dot. aplikacji publicznej
• Aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” wraz z instrukcją jest dostępna na ministerialnej stronie internetowej:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
• Instrukcja jak założyć profil zaufany:
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

W załączeniu wzór wniosku o szacowanie szkód oraz wzór oświadczenia producenta rolnego dot. aplikacji publicznej.

Dokumenty do pobrania: