Wybory do izb rolniczych

Zgodnie z uchwałą 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych VI kadencji odbędą się 28 lipca 2019 r. W związku z tym poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej. Termin zgłaszania chętnych do 5 czerwca 2019 r. pod numerem tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58 lub w siedzibie Urzędu Gminy.

Warunki uczestnictwa w komisji:

  • Członek komisji musi być płatnikiem podatku rolnego
  • Aby móc powołać komisję okręgową, skład komisji musi liczyć 5- 7 osób

Dokumenty do pobrania: