Informacja o naborze na ławników

W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach. Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismem nr A-0160-4/19 z dnia 8 maja 2019 r. – podał, liczbę ławników, którą Rada Gminy Rutka-Tartak wybierze na kadencję 2020-2023:

1/ do Sądu Rejonowego w Suwałkach 2 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Dokumenty do pobrania: