Wykaz działek stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegóły w załączniku znajdującym się w części: Dokumenty do pobrania.

Dokumenty do pobrania: