Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Na podstawie art. 35 ust.1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości w załaczeniu poniżej wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy oraz do zbycia w drodze zamiany.

 

Dokumenty do pobrania: