Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach

Zrealizowane zostało przedsięwzięcie polegające na wymianie źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach w wyniku którego zakupiono i zamontowano klimatyzatory z funkcją grzania. Przedmiotowy budynek oprócz pomieszczeń użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną która organizuje zebrania posiada także salę konferencyjną oraz kuchnię które okazjonalnie służą jako miejsce spotkań koła gospodyń wiejskich oraz lokalnej społeczności. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w budynku pozwoli na częstsze jego wykorzystywanie jako miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności.

Zadanie pn.: ,,Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”