Wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Rutka-Tartak w ramach umowy z Województwem Podlaskim w imieniu którego działał Zarząd Województwa Podlaskiego zakupiła wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy.

W ramach dofinansowania zakupiono 5 kompletów ubrania specjalnego:

  1. na potrzeby OSP Rutka-Tartak:
    • Ubranie specjalne 3 szt.
  2. na potrzeby OSP Smolniki:
    • Ubranie specjalne 2 szt.

Zakupów dokonano ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego. Gmina w ramach dofinansowania otrzymała 9 000,00 zł, całkowity koszt zakupów wyniósł 9 000,00 zł.