Zakup  węgla na preferencyjnych zasadach

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W związku z  pracami nad  ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Rutka-Tartak  ma  zamiar przystąpić do zakupu  węgla na preferencyjnych zasadach w ramach w/w ustawy.

Projekt Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zakłada, że maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, wynosi:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.  

Cena jednej tony węgla zakupionej w ramach zakupu preferencyjnego ma wynosić 2000 zł lub 2200 zł – w zależności od sposobu dystrybucji.

Węgiel będzie dostępny dla wszystkich, którzy otrzymali dodatek węglowy w wysokości 3000 zł.

W celu przygotowania się do sprawnej dystrybucji węgla i wstępnego oszacowania ilości węgla dla mieszkańców, zwracam się z prośbą o zgłaszanie ilości węgla planowanej do zakupu preferencyjnego, poprzez złożenie formularza zapotrzebowania na węgiel  w sekretariacie Urzędu Gminy w Rutce-Tartak.

Wzór formularza dostępny do pobrania poniżej (w wersji edytowalnej i PDF) lub w siedzibie urzędu.

Kontakt telefoniczny: 87  568 72 56, sprawę prowadzi Pani Marta Rutkowska.

e-mail: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl (UWAGA: zmiana komórki realizującej program z GOPS na sekretariat).

Formularze zapotrzebowania proszę składać do dnia 4 listopada 2022 r.

Dokumenty do pobrania: