Nabór deklaracji osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na domową instalację fotowoltaiczną

W związku z przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego w ramach działania 5.1 objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych (instalacje do produkcji prądu elektrycznego)

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje, że:

rozpoczyna się nabór deklaracji osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na domową instalację fotowoltaiczną. Z uwagi na krótki czas naboru deklaracje będą przyjmowane do 20 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16.

 

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

  • Osoby fizyczne, będące właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej w granicach Gminy Rutka-Tartak.
  • Wyprodukowany przez instalację prąd wykorzystywany będzie wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
  • W przypadku współwłasności budynku wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu.
  • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie projektu technicznego instalacji, co stanowi koszt własny mieszkańca (250 zł brutto), niepodlegający zwrotowi w przypadku, gdy inwestycja nie zostanie zrealizowana.

 

Wykonawcą uprawnionym do opracowywania projektów technicznych instalacji jest firma Team Development Systems sp. z o.o. działająca na polecenie Urzędu Gminy w ramach zawartej umowy.

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego.

Dofinansowanie wyniesie prawdopodobnie do 85 % koszów kwalifikowanych netto.

Wkład własny mieszkańca to minimalnie ok. 15 % kosztów kwalifikowanych netto + VAT.

Szczegóły dofinansowania będą znane dopiero po opublikowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego regulaminu konkursu.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w planowanym spotkaniu informacyjnym oraz składanie deklaracji w pokoju 16 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Dokumenty do pobrania: