Wykaz placówek udzielających schronienia i ośrodków doraźnego wsparcia

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przesyła aktualny wykaz placówek udzielających schronienia i ośrodków doraźnego wsparcia – szczegóły w części „Dokumenty do pobrania”

 

Dokumenty do pobrania: