Pożyczki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

W związku z realizacją mechanizmu udzielenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich z przeznaczeniem środków na finansowanie działań inwestycyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym w załączeniu przekazujemy ulotke ze szczegółowymi informacjami.

Dokumenty do pobrania: