Ostatni miesiąc na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online na stronie: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

W Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak deklaracje przyjmuje Pani Marlena Jasionowska – pokój nr 4 tel. 87 568 72 56 wew. 36.

W dniu publikacji tej informacji, tj. 24 maja 2022 r., z terenu naszej gminy deklaracje złożyło zaledwie 36% zobowiązanych do ich złożenia.

Przypominamy że zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji wprowadzono sankcje karne w postaci grzywny.

Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji do wydruku (zarówno dla budynków i lokali zamieszkałych jak i niezamieszkałych) oraz przykłady ich wypełnienia.