Analiza popytu turystycznego

W ramach realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej projektu pt. „Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” przeprowadzamy analizę popytu turystycznego na proponowane nowe przedsięwzięcia transgraniczne, w których udział bierze również Państwa samorząd. Bardzo prosimy o umieszczenie i wyeksponowanie na stronie Urzędu ankiety, dzięki której te pomysły będą mogli ocenić mieszkańcy i turyści. Ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić w języku polskim, litewskim lub angielskim. Prosimy o zachęcenie jak największej liczby osób do wyrażenia swojej opinii na temat proponowanych produktów turystycznych poprzez wypełnienie ankiety.

Wypełnione elektronicznie ankiety po wybraniu opcji „Wyślij” automatycznie zapisują się w naszej bazie danych.

Termin udostępnienia ankiety do wypełnienia to 20.08-30.08.2020.

Poniżej podajemy linki do ankiet:

w języku polskim – ankieta turyści
w języku angielskim – tourists survey
w języku litewskim – turistų apklausa