Harmonogram spotkań konsultacyjnych na obszarze gmin planowanych do objęcia LSR

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W załączeniu harmonogram spotkań konsultacyjnych na temat tworzenia nowej LSR na lata 2021-2027.

Dokumenty do pobrania: