Nabór na rachmistrza spisowego

W związku z powszechnym spisem rolnym (01.09 – 30.11.2020) informujemy że  w terminie 15.06-08.07.2020 trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Na terenie Gminy Rutka-Tartak wybrany zostanie jeden rachmistrz terenowy.