Nabory wniosków w Stowarzyszeniu “Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania na operacje z zakresu „Przetwórstwo rolno – spożywcze” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Pomoc można otrzymać na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie:

– krótkich łańcuchów dostaw

– świadczenia usług turystycznych, lub

– rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

 

Nabór nr VI/EFRROW/2018 – http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-viefrrow2018.html

 

Termin składania wniosków: 06.09.2018 od godz. 8.00 – 21.09.2018 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.