Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 – informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce – Tartak informuje, iż do dnia 15 września 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Rutce – Tartak w  pokoju nr 9 i 12 będą przyjmowane Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

W związku ze zmianą  zasad kwalifikowania wydatków do stypendium szkolnego,  należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2 do Załącznika do uchwały Nr XXVII/176/2018 (dostępna w części „Dokumenty do pobrania”).