„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – informacja

W związku z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.  w  sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3,  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667)  podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym na rok 2017 wsparciu finansowym na zakup książek niebędących podręcznikami do  biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak:

Dotacja celowa – 12 000,00 zł

Wkład własny – 3 000,00 zł

Całkowity koszt zakupu – 15 000,00 zł.