Nieodpłatna pomoc prawna – harmonogram na rok 2018

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki (pok. nr 19) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

Szczegóły dotyczące dni i godzin pracy punktów dostępne są poniżej w części Dokumenty do pobrania.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 8 gminach Powiatu Suwalskiego powierzono Stowarzyszeniu „Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli”.

Dokumenty do pobrania: