Odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej – harmonogram

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Uprzejmie informuję, że Gmina Rutka-Tartak  otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big – Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy
Rutka-Tartak.

Usługa będzie realizowana przez firmę Odbiór Folii Skup Złomu Iwona Rudziewicz ul. Polna 12, 16 – 404 Jeleniewo.

Rolnicy, którzy zgłosili gotowość udziału w programie są zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady przewidziane w ramach programu pochodzące z produkcji rolniczej w dniach:  

20 oraz 21 lipca 2023 r. w godz. od 800 – 1500  na plac przy składzie opału i nawozów P.H. PAWEŁ MURAWSKI ul. 3 Maja 8, 16-406 Rutka-Tartak

 

Odpady dostarczone w innym terminie nie będą odebrane.

Odpady odbierane będą nieodpłatnie w ilościach nie większych niż wskazane we wniosku.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami i odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru.
                                               

UWAGA!
Odpady przekazywane do punktu zbierania odpadów muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane według poniższych kategorii, oddzielnie:

 • folia z balotów po sianokiszonce, folia pryzmowa czarna, czarno-biała itp.
 • siatka i sznurek do owijania balotów
 • worki, opakowania po nawozach i typu Big – Bag

Odpady nie mogą być w postaci luźnej, proszę o zapakowanie ich w Big -Bagi, dostarczenie ich w postaci zwartej (np. owinięte sznurkiem) umożliwiającej ich zważenie na wadze przenośnej. Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

W związku z powyższym rolnicy z poszczególnych miejscowości, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w programie proszeni są o dostarczenie odpadów w wymienionych terminach:

                    

Harmonogram  odbioru folii:

20 lipca 2023 r.  

 •  godz. 8.00 – Bondziszki,
 •  godz. 9.00 – Ejszeryszki, Ignatowizna, Jałowo 
 •  godz.10.00 -Jałowo, Jasionowo
 •  godz.11.00 – Kadaryszki, Kupowo
 • godz. 12.00 – Lizdejki, Michałówka, Olszanka
 • godz. 13.00 – Pobondzie
 • godzinka 14.00 – Polimonie, Postawele, Poszeszupie

21 lipca 2023 r.

 •  godz. 8.00 – Poszeszupie-Folwark
 •  godz.9.00 – Potopy
 •  godz.10.00 – Rowele
 •  godz. 12.00 – Sikorowizna
 • godz. 13.00 Smolnica, Trzcianka
 • godz. 14.00 Rutka-Tartak, Wierzbiszki