Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W związku z dokonanym w 2021 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyborem oferty Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ukierunkowanej na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw, zgodnie § 8 ust. 5 zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości umowy, informujemy Państwa o świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości pomocy. Świadczona przez nas pomoc udzielana jest poprzez prowadzenie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach oraz w Lokalnych Punktach Pomocy, które znajdują się na terenie Augustowa, Ełku i Olecka.

Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewniają:
• pomoc prawną*,
• pomoc psychologiczną*,
• pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację**,
• pomoc tłumacza języka obcego i języka migowego**,
• wsparcie doradcy zawodowego,
• pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
• pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
• pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
• pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
• pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
• pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
• finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
• finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, oraz małoletniego wraz z opiekunem,
• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
• pokrywanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia,
• finansowania kosztów usługi dostosowania lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej;
• finansowanie robót budowlanych dla osoby pokrzywdzonej,
• pokrywanie kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
• pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.

** Pomoc tłumacza j. obcego, tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.