Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Co zrobić, aby go otrzymać?

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Małżeństwa, które obchodzą jubileusz złotych godów (50-lecie pożycia małżeńskiego) mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W przyjmowaniu wniosków od mieszkańców pośredniczy Urząd Stanu Cywilnego Rutka-Tartak.
Medal od prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (pary, które w związku małżeńskim przeżyły wiecej niż 50 lat również mogą ubiegać się o odznaczenie pod warunkiem, że wcześniej nie wystąpiły z takim wnioskiem). Aby otrzymać odznaczenie, jubilaci muszą sami lub za pośrednictwem upoważnionych osób (dzieci, wnuków, prawnuków) zgłosić swój jubileusz.
Zachęcamy pary małżeńskie, zameldowane na stałe na terenie gminy Rutka-Tartak, aby składały wnioski o odznaczenie Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń (ok. 6 miesięcy), należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń. W związku z tym prosimy o składanie wniosków w pierwszych miesiącach roku. Jeżeli jednak rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Więcej informacji: Urząd Stanu Cywilnego Rutka-Tartak, pokój nr 8, tel: 87 568-72-56 w. 40