Wojsko czeka na ochotników

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zaplanowanych w 2023 roku w niżej wymienionych terminach:
II turnus – od 20.02 do 18.03.2023 r.
III turnus – od 08.05 do 03.06.2023 r.
IV turnus – od 12.06 do 08.07.2023 r.
V turnus – od 17.07 do 12.08.2023 r.
VI turnus – od 28.08 do 23.09.2023 r.
VII turnus – od 02.10 do 28.10.2023 r.
VIII turnus – od 13.11 do 09.12.2023 r.
28-dniowe szkolenie zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Następnie, kandydat będzie mógł wybrać pomiędzy 11-miesięcznym szkoleniem specjalistycznym, terytorialną służbą wojskową, a także zawodową służbą wojskową. Już od pierwszego dnia szkolenia ochotnikom przysługiwać będzie uposażenie w wysokości 4560 zł, a także zakwaterowanie i wyżywienie.
W minionym roku z oferty Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach skorzystało kilkaset osób. Większość z nich odbyła szkolenie w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach. Osoby, które aktualnie kontynuują służbę w ramach szkolenia specjalistycznego, mają szansę zostać żołnierzami zawodowymi suwalskiej jednostki.
Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada nieposzlakowaną opinię,
• posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
• posiada wiek co najmniej 18 lat,
• nie była karana za przestępstwo umyślne,
• nie jest przeznaczona do służby zastępczej,
• nie jest wyłączona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
• nie posiada nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,
• posiada wykształcenie:
• co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
• co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
• co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej) – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 261-347-357 lub w siedzibie WCR w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a.