Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak do klas I publicznej szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2019/2020.

Sieć publicznych  szkół podstawowych funkcjonujących  terenie Gminy Rutka-Tartak, prowadzonych przez Gminę Rutka-Tartak.

 

L.p. Nazwa Siedziba

1.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Rutce-Tartak.
ul. Szkolna 12

16-406 Rutka-Tartak

 

Dokumenty do pobrania:

  • pdf Zarządzenie Wójta Gminy Rutka-Tartak
    Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2019/2020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
    Wielkość pliku: 621 KB Pobrania: 494