Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak do klasy I Szkoły Podstawowej

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak do klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2023/2024

 

Sieć publicznych  szkół podstawowych funkcjonujących  terenie Gminy Rutka-Tartak, prowadzonych przez Gminę Rutka-Tartak

Lp. Nazwa Siedziba
1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Rutce-Tartak.
Rutka-Tartak, ul. Szkolna 12

16-406 Rutka-Tartak

 

Zgłoszenie należy złożyć u Dyrektora Szkoły w terminie od 22 do 24 lutego 2023 r.  Szczegółowy terminarz naboru znajduje się w załączniku: Postępowanie rekrutacyjne_szkoła podstawowa. 

 

Dokumenty do pobrania: