Remont dachu drewnianej wieży widokowej w Baranowie

Urząd Gminy Rutka-Tartak zaprasza, do złożenia  informacji cenowej na roboty dotyczące remontu dachu drewnianej wieży widokowej w Baranowie polegającego na wymianie pokrycia dachowego wraz z wstawieniem wyłazu dachowego i róży wiatrów. Wieża widokowa o wysokości 15 m, dach deskowany pokryty gontem bitumicznym. Termin wykonania prac – do 30 kwietnia 2021 r.

Pisemne informacje cenowe, na formularzu zgodnym z załączonym wzorem, prosimy złożyć w terminie do 11 marca 2021 r. do godziny 15:00, na adres: Urząd Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak, lub pocztą elektroniczną: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

 

 

Dokumenty do pobrania: