SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach informuje o możliwości uczestnictwa w szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

  • Nie posiadasz zaświadczenia – zgłoś się na szkolenie podstawowe
  • Minęło 5 lat od wydania zaświadczenia – zgłoś się na szkolenie uzupełniające\

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, ul. Sportowa 20.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Raczyła tel.: 698 777 676.