Transport do lokalu wyborczego w dniu 9 czerwca 2024 r.

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Podczas najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w dniu wyborów, zgodnie z przepisami prawa wyborczego, organizujemy bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przejazdu autobusów.

Kursy powrotne dla osób dowiezionych na wybory odbędzie się 30 minut po przyjeździe.

Potopy, Sikorowizna, Michałowka, Ejszeryszki, Krejwiany, Poszeszupie-Folwark, Poszeszupie, Folusz

 • Potopy, Anuszkiewicz 7:03 13:03
 • Potopy, Markowski 7:05 13:05
 • Sikorowizna, Gibowicz 7:08 13:08
 • Sikorowizna skrzyżowanie, Lubiński 7:10 13:10
 • Michałowka, przystanek PKS 7:13 13:13
 • Ejszeryszki, Protasiewicz 7:18 13:18
 • Ejszeryszki, Gliński 7:23 13:23
 • Krejwiany, Przystanek PKS 7:25 13:25
 • Krejwainy, Kowalewski 7:28 13:28
 • Poszeszupie-Folwark, Aniołowski 7:33 13:33
 • Poszeszupie, Stasiński 7:35 13:35
 • Poszeszupie, Romanowski 7:37 13:37
 • Poszeszupie, Tomaszewski 7:39 13:39
 • Folusz, Żuryńka 7:41 13:41
 • Folusz, Szostak 7:43 13:43
 • Rutka-Tartak, przystanek PKS 7:47 13:47

Kurs powrotny: 8.17 14.17

Baranowo, Trzcianka, Kupowo, Smolnica, Ignatowizna, Jasionowo, Wierzbiszki

 • Baranowo, przystanek PKS 9:03 15:02
 • Baranowo, Budzejko 9:05 15:05
 • Trzcianka, Nasewicz 9:08 15:08
 • Trzcianka, Markowska 9:10 15:10
 • Kupowo, Gliński 9:14 15:14
 • Smolnica, skrzyżowanie, most 9:18 15:18
 • Kupowo, skrzyżowanie koło krzyża 9:20 15:20
 • Ignatowizna, ubojnia 9:23 15:23
 • Jasionowo, Mrozowski 9:25 15:24
 • Jasionowo, Murawski 9:27 15:27
 • Wierzbiszki, Suchocki 9:30 15:30
 • Rutka-Tartak, przystanek PKS 9:36 15:36

Kurs powrotny: 10:06 16:06

Jałowo

 • Jałowo, Jasionowski 10:50 16:50
 • Jałowo, Kryścio 10:52 16:52
 • Jałowo, Wałejko 10:57 16:57
 • Jałowo, Zdancewicz 11:00 17:00
 • Jałowo, Kramiłowicz 11:04 17:04
 • Jałowo, Zabłocki 11:07 17:07
 • Rutka-Tartak, przystanek PKS 11:15 17:15

Kurs powrotny: 11:45 17:45

Lizdejki, Postawele, Kleszczówek, Polimonie, Jodoziory, Smolniki

 • Lizdejki, Stasiński 7:05 13:05
 • Postawele, Olszewski 7:07 13:07
 • Kleszczówek, Matusiewicz 7:15 13:15
 • Kleszczówek, Rejbicz 7:17 13:17
 • Poliomonie, Bacewicz 7:25 13:25
 • Jodoziory, Naruszewicz 7:27 13:27
 • Smolniki, Racis 7:30 13:30
 • Smolniki, przystanek PKS przy świetlicy 7:33 13:33

Kurs powrotny: 8:03 14:03

Bondziszki, Pobondzie

 • Bondziszki, Gibowicz 8:40 14:40
 • Bondziszki, Świerubski 8:42 14:42
 • Pobondzie, Paciorkowski 8:44 14:44
 • Pobondzie, Protasiewicz 8:47 14:47
 • Pobondzie, Tarnowski 8:49 14:49
 • Pobondzie, Szymańska 8:51 14:51
 • Rutka-Tartak, Przystanek PKS 9:00 15:00

Kurs powrotny: 9:30 15:30

Kadaryszki, Rowele, Olszanka, Michałowka, Potopy

 • Kadaryszki, Mazalewska 10:05 16:05
 • Rowele, Żyniewicz 10:07 16:07
 • Rowele, Słowicki 10:08 16:08
 • Olszanka, Lutkiewicz 10:11 16:11
 • Olszanka, Deręcz 10:14 16:14
 • Michałówka, Skrzyżowanie z drogą powiatową 10:17 16:17
 • Olszanka, Krzywicki 10:20 16:20
 • Potopy, Przystanek PKS 10:23 16:23
 • Rutka-Tartak, Przystanek PKS 10:26 16:26

Kurs powrotny: 10:56 16:56

Jednocześnie przypominamy, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania lub pobytu, do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania. Wyborcy, o którym mowa powyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza wójtowi do 13 dnia przed dniem wyborów.

Podstawa prawna: Art. 37 e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).