Urząd Gminy, USC oraz GOPS nieczynne w dniu 31 maja 2024 r.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Wójta Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 maja 2024 r.

dotycząca zamknięcia Urzędu Gminy Rutka-Tartak w dniu 31 maja 2024 r.

Informuję, że w dniu 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Gminy Rutka-Tartak będzie nieczynny. Pracownicy urzędu będą przebywać w tym czasie na urlopach wypoczynkowych. Przepraszamy za ewentualne niedogodności i prosimy o zaplanowanie terminu wizyty  w innym dogodnym dla Państwa czasie.

WÓJT GMINY Rutka-Tartak
Piotr Sinkiewicz

 

O G Ł O S Z E N I E
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rutce-Tartak

Urząd Stanu Cywilnego w Rutce-Tartak uprzejmie informuje, że w dniu 31 maja 2024 r. dyżur w zakresie rejestracji zgonów oraz wszelkich zmian dotyczących spisu wyborców będzie pełniony pod numerem telefonu: 531 031 555.

Kierownik USC w Rutce-Tartak
Marta Jurewicz