Ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich z dopłatą.