Zapisy na szczepienia p/COVID-19

Od 15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia p/COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat. Od dnia 22 stycznia rozpocznie się rejestracja osób powyżej 70 roku życia, natomiast szczepienia osób z powyższych grup wiekowych rozpoczną się od dnia 25 stycznia.

Rejestracji dokonać można na 3 sposoby:

  1. Przez kontakt z punktem szczepień. W naszej gminie jest to Ośrodek Zdrowia w Rutce-Tartak NZOZ „Medyk”, ul. Leśna 1, 16-406 Rutka-Tartak. Chętni mogą zapisywać sie pod nr tel. 87 568 72 28 oraz drogą e-mailową: nzozmedyk@wp.pl w e-mailu należy podać: imię, nazwisko, PESEL oraz numer telefonu. O terminie szczepienia pacjent zostanie poinformowany telefonicznie.
  2. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ pod numerem 989. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia. Przy zapisie należy podać numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówionej wizyty oraz dzień przed datą szczepienia, przypomnienie o jego terminie.
  3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl /dla osób posiadających profil zaufany/.

Gmina zapewnienia transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.

Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień:

  • osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W celu realizacji zadania transportu oraz udzielania niezbędnych informacji na temat szczepień na terenie naszej gminy został wyznaczony gminny koordynator ds. szczepień Pani Marta Jurewicz – pracownik Urzędu Gminy Rutka-Tartak nr tel. 87 568 72 56 w. 40 w godzinach od 7:30 do 15:30.