Zdalna Szkoła +

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała kolejną umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach grantu otrzymaliśmy 54 981,76 zł tj. co w 100% pokryło koszt zakupu 16 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.

To już druga  umowa na zakup komputerów na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak, podpisana w tym roku. W sumie Gmina Rutka-Tartak dzięki dofinansowaniu zakupiła 28 komputerów o wartości prawie 100 000,00 zł