Laptop dla ucznia

29 września 2023 r. rodzice uczniów uczęszczających do klasy IV Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak odebrali laptopy w ramach programu „Laptop dla ucznia”.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program „Laptop dla ucznia” zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.

Podstawa prawna programu: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o projekcie „Laptop dla ucznia” na stronie internetowej projektu: laptopdlaucznia.gov.pl

Jednocześnie przypominamy o bezpieczeństwie w sieci i zachęcamy do korzystania z platform edukacyjnych z zakresu bezpiecznego użytkowania nowych technologii takich jak: Cyberprofilaktyka NASKOSE IT-SZKOŁA lub innych materiałów i szkoleń dostępnych w cyfrowo.