Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Wójt Gminy Rutka-Tartak działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz § 3 Uchwały nr XIX/128/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 2302) ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rutka-Tartak.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Dokumenty do pobrania: