Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

13 września 2017 r. Pełniący funkcję Wójta Gminy Rutka-Tartak Pan Piotr Sinkiewicz podpisał umowę na dofinansowanie modernizacji drogi położonej w obrębie wsi Jałowo na terenie gminy Rutka-Tartak.

Dofinansowanie przeznaczone jest na  modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2017 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotację 27 gminom do 50% wartości inwestycji. Całkowita kwota udzielonych dotacji w województwie podlaskim wynosi 1 747 901,00 zł , co pozwoli na modernizację ok. 35 km dróg.

Gmina Rutka-Tartak otrzyma 36 000,00 zł dotacji.

Gmina Rutka-Tartak jest jedną z trzech gmin powiatu suwalskiego, które otrzymały dofinansowanie. Pozostałe gminy to Jeleniewo i Filipów.

 

Więcej informacji na stronie  internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl