Spotkanie informacyjno–szkoleniowe

Wójt Gminy Rutka-Tartak, Posterunek Policji w Rutce-Tartak, Straż Graniczna w Rutce-Tartak, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak oraz Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak serdecznie zapraszają na  spotkanie informacyjno–szkoleniowe pt.:

Wyzwania współczesnej profilaktyki zagrożeń społecznych.

Bezpieczeństwo osób starszych”.

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2018 r. ( środa) w godzinach 10.00 – 12.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak, ul. Szkolna 1, 16-406 Rutka-Tartak.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe ma charakter otwarty i adresowane jest do  osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak.

W sposób szczególnie serdeczny zapraszamy seniorów – osoby najbardziej zainteresowane tematyką bezpieczeństwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny.