Jesteś tutaj:

Autor: AB

Pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej

Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone. Więcej “Pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej”

„Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”

 

Tegoroczne żniwa, jak co roku będą gorące i pełne obaw, czy uda się zebrać plony w dobrych warunkach pogodowych. Jednak tegoroczny stan pandemii związanej z koronawirusem nie pozwala na prowadzenie działań specjalistom OIP w bezpośrednim kontakcie z rolnikami pracującymi na polach tj. wizytacji prac polowych i doradztwa osobistego. Dlatego proponujemy wszystkim mieszkańcom podlaskiej wsi udział w wirtualnym konkursie „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”. Więcej “„Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020””

Regulamin Kokursu tematycznego dla rolników pod hasłem ,,Rola rolnika by upadku unikał”.

Zadaniem konkursowym Konkursu Fotograficznego jest wykonanie 5 fotografii zdjęciowych na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych a w szczególności:

-upadkom osób,

-pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn urządzeń rolniczych,

-uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta Więcej “Regulamin Kokursu tematycznego dla rolników pod hasłem ,,Rola rolnika by upadku unikał”.”

Stypendia pomostowe 2020/2021

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym, młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Więcej “Stypendia pomostowe 2020/2021”

Przywrócenie bezpośredniej obsługi interesantów

Od dnia 25 maja br. w urzędzie gminy będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu informujemy, że osoby będą obsługiwane pojedynczo przy zachowaniu  obowiązujących środków bezpieczeństwa w zakresie używania środków ochrony osobistej i odległości pomiędzy osobami. Więcej “Przywrócenie bezpośredniej obsługi interesantów”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak

Gmina Rutka-Tartak informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających  azbest w 2020 r. z terenu województwa podlaskiego.

 

Więcej “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak”

Do góry