Jesteś tutaj:

Autor: AB

Inwentaryzacja odpadów do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej”

W związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW drugiego naboru dotyczącego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej” Wójt Gminy Rutka-Tartak zawiadamia zainteresowanych  producentów rolnych z terenu gminy posiadających odpady z folii rolniczej, że od 02 sierpnia 2021 r. jest możliwość złożenia do Urzędu Gminy Rutka-Tartak informacji o ilości posiadanych odpadów w celu ich inwentaryzacji według właściwych frakcji: Więcej „Inwentaryzacja odpadów do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej””

Dofinansowanie odbioru i utylizacji eternitu

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, Gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie odbioru i utylizacji eternitu. Pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest dotyczyć będzie właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Rutka-Tartak. Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, które na pewno będą w stanie przeprowadzić zmianę pokrycia dachowego w roku 2021, bądź posiadają już zdemontowały eternit, o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie 18 czerwca 2021 r.

Więcej „Dofinansowanie odbioru i utylizacji eternitu”

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Więcej „XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 i z 2021 r. poz. 159)   nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, tzn.:

  • osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawej,
  • również sobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Więcej „SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Więcej „Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.”

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach przesyła w załączeniu pismo i ulotki dotyczące zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach przesyła w załączeniu pismo i ulotki dotyczące zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy. Więcej „Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach przesyła w załączeniu pismo i ulotki dotyczące zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).”

Wnioski o zmniejszenie pasa ochronnego dla planowanej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior  i innych zbiorników wodnych

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje o możliwości składania wniosków o zmniejszenie dla planowanej zabudowy, pasa szerokości 100 m od linii brzegów rzek,  jezior  i innych zbiorników wodnych, położonych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego” w granicach Gminy Rutka-Tartak.

Do dnia 30.05.2021 r. osoby zainteresowane zmniejszeniem szerokości  pasa ochronnego od planowanej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych mogą składać wnioski w tut.  Urzędzie. Więcej „Wnioski o zmniejszenie pasa ochronnego dla planowanej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior  i innych zbiorników wodnych”

Do góry