Wniosek o dodatek węglowy oraz niektórych zródeł ciepła

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Dodatek węglowy to jednorazowa pomoc, która przysługuje gospodarstwom domowym jeśli głównym źródłem ogrzewania węgłowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy. Pamiętajmy, że wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W załączeniu wniosek o dodatek węglowy oraz o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Pelet drzewny, Drewno kawałkowe, Inny rodzaj biomasy, Gaz skroplony LPG, Olej opałowy).

Dokumenty do pobrania: